Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

25 lipiec 2023

Cyfrowa Gmina

 

Niebieski baner grantu cyfrowa gmina z białymi napisami i logotypami UE

 

Kolorowe logotypy grantu cyfrowa gmina

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Gmina Mierzęcice w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 228 690 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Głównym celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mierzęcice i jednostkach podległych.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup zabezpieczeń systemów informatycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz licencji dla Urzędu Gminy Mierzęcice, Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.

Okres realizacji projektu: do 30 września 2023 r.