Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


24 luty 2022

Informacja dotycząca budowy przyłączy kanalizacyjnych

W grudniu 2021r. zakończony został I etap budowy kanalizacji w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach.

Przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości, obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Aby ułatwić mieszkańcom wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o przeznaczenie części środków z umorzenia pożyczki na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała zapewnienie tej formy wsparcia finansowego.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych realizowana będzie przez wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu Wykonawcę. Cena za budowę przyłącza kanalizacyjnego będzie uzależniona od długości przyłącza (dla każdej nieruchomości indywidualnie).

Kwota za wykonanie 1 mb przyłącza zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu przez Gminę. Koszt budowy przyłącza w 50% zostanie sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach, pozostałe 50% właściciel nieruchomości pokryje ze środków własnych na podstawie wystawionej przez Gminę faktury.

Osoby zainteresowane wykonaniem budowy przyłącza kanalizacyjnego przez gminę i otrzymaniem 50% dofinansowania prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w dniach od 01 marca 2022r. do 15 marca 2022r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.

UWAGA!
Właściciele nieruchomości, którzy nie podpiszą stosownych umów z Gminą w wyznaczonym terminie nie będą uwzględnieni w dofinansowaniu budowy przyłączy. Możliwość otrzymania dofinansowania dotyczy wyłącznie właścicieli budynków znajdujących się przy nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej (część sołectwa Mierzęcice II i Przeczyce).


Zapraszam Państwa do skorzystania z możliwości uzyskania pomocy finansowej jaką pozyskała Gmina.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór umowy dotacji na przyłącza 2022
 2. Druk uzgodnienia dotyczącego przyłącza kanalizacyjnego
 3. Oświadczenie