Gmina Mierzęcice przygotowuje do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości w miejscowościach

 

 1. Toporowice - działki 310/2 i 311 w części o wymiarach 26,5 m x 60 m do zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w centrum miejscowości przy ul. Czerwonego Zagłębia oraz działki rolne – 277,278, 279, 280, 308 przeznaczone do zalesienia. Położone w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, w pobliżu budynków usług publicznych i przystanku autobusowego. Media przy ulicy.
  Parametry działki:
  • Numer działki: 277, 278, 279, 280, 308, 310/2, 311 - podgląd mapy
  • Powierzchnia działki: 17465 m2
  • Numer księgi wieczystej: KW CZ1Z/00045648/3
  • Cena: 100 000 zł

 2. Mierzęcice - działka budowlana o wymiarach ok.30,6 m x 36 m, zlokalizowana po zachodniej stronie ul. Widokowej, w sąsiedztwie niezabudowanych działek rolnych, od strony południowej w odległości ok. 300 m zabudowa mieszkaniowa, od strony północnej w odległości ok. 350 m przebiega droga ekspresowa S1. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej - wymóg realizacji odpowiedniej izolacyjności akustycznej ścian i okien.
  Parametry działki:
  • Numer działki: 1085/12 - podgląd mapy
  • Powierzchnia działki: 1106 m2
  • Numer księgi wieczystej: KW CZ1Z/00049181/9

 3. Mierzęcice - działka budowlana o wymiarach ok. 30,6 m x 30 m, zlokalizowana po zachodniej stronie ul. Widokowej, w sąsiedztwie niezabudowanych działek rolnych, od strony południowej w odległości ok. 350 m zabudowa mieszkaniowa, od strony północnej w odległości ok. 300 m przebiega droga ekspresowa S1. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej - wymóg realizacji odpowiedniej izolacyjności akustycznej ścian i okien.
  Parametry działki:

  • Numer działki: 1085/13 - podgląd mapy
  • Powierzchnia działki: 918 m2
  • Numer księgi wieczystej: CZ1Z/00049181/9

 4. Toporowice - nieruchomość o wymiarach ok. 29 m x 25 m, zlokalizowana przy ul. Mostowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów rolnych. Media przy ulicy. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
  Parametry działki:
  • Numer działki: 239/11 i ¼ udziału w działce nr 239/14 - podgląd mapy
  • Powierzchnia działki: 719 m2
  • Numer księgi wieczystej: CZ1Z/00045648/3
  • Cena: 80 000 zł

 5. Toporowice - nieruchomość o wymiarach ok. 29 m x 25 m, zlokalizowana przy ul. Mostowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów rolnych. Media przy ulicy. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
  Parametry działki:
  • Numer działki: 239/12 i ¼ udziału w działce nr 239/14 - podgląd mapy
  • Powierzchnia działki: 734 m2
  • Numer księgi wieczystej: CZ1Z/00045648/3
  • Cena: 81 500 zł

 6. Toporowice - nieruchomość stanowiąca drogę dojazdową do działek nr 239/10, 239/11, 239/12, 239/13, zlokalizowana przy ul. Mostowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów rolnych. Przeznaczona do sprzedaży w udziałach ¼ wraz z działkami nr 239/10, 239/11, 239/12 i 239/13.
  Parametry działki:
  • Numer działki: 239/14 - podgląd mapy
  • Powierzchnia działki: 451 m2
  • Numer księgi wieczystej: CZ1Z/00045648/3
  • Cena 1/4 udziału: 7 324 zł

 7. Toporowice - nieruchomość o wymiarach ok. 34 m x 20,5 m, zlokalizowana przy ul. Źródlanej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Media przy ulicy. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
  Parametry działki:
  • Numer działki: 1911 - podgląd mapy
  • Powierzchnia działki: 700 m2
  • Numer księgi wieczystej: CZ1Z/00045648/3
  • Cena: 63 000 zł

 8. Toporowice - nieruchomość o wymiarach ok. 34,5 m x 20,5 m, zlokalizowana przy ul. Źródlanej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Media przy ulicy. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
  Parametry działki:
  • Numer działki: 1912 i 1/6 udziału w działce nr 1914 - podgląd mapy
  • Powierzchnia działki: 709 m2
  • Numer księgi wieczystej: CZ1Z/00045648/3
  • Cena: 57 000 zł

 9. Toporowice - nieruchomość stanowiąca drogę dojazdową do działek nr 1912 i 1913, zlokalizowana przy ul. Źródlanej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów rolnych. Przeznaczona do sprzedaży w udziałach 1/6 wraz z działkami nr 1912 i 1913 oraz działkami, które planowane są do wydzielenia w przyszłości.
  Parametry działki:
  • Numer działki: 1914 - podgląd mapy
  • Powierzchnia działki: 1027 m2
  • Numer księgi wieczystej: CZ1Z/00045648/3
  • Cena 1/6 udziału: 3 035 zł