Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok odśnieżarki pracującej na drodze
  Informacja o prowadzeniu „Akcji Zima” w sezonie 2023 - 2024
  W związku z okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o przebiegu „Akcji Zima” na terenie Gminy Mierzęcice. Drogi krajowe: odcinek drogi krajowej nr 78 położony w granicach administra...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 11:00, 20 marca 2024 r. w godzinach 14:00 – 16:30....
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


16 styczeń 2023

Program resortowy "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 


 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego
Wartość dofinansowania - 51.196,78 zł
Całkowita wartość - 51.196,78 zł

Program jest adresowany do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury
 • pomoc w zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej

Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 


Pliki do pobrania:

 


 

W dniu 23 lutego 2022r. Gmina Mierzęcice podpisała ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim umowę dotyczącą wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

 

Program  jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach.  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu. W ramach realizacji programu zostanie zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieciom  do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osobom niepełnosprawnym  posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub
  • o stopniu umiarkowanym lub
  • traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia


Na realizację Programu w 2022r. zaplanowana została kwota 91.950 zł dla 4 osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, w tym dla:

 • 1 dziecka do 16. roku życia,
 • 2 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 osoby niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.