Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Toporowicach oraz Boguchwałowicach

Wartość zadania - 448.459,00zł
Dofinansowanie GZM - 301.460,00zł
Dofinasowanie Ministerstwo Sportu: 140.978,00zł

 

W ramach projektu wykonano budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach 32x18, w skład których wchodzą: boisko do koszykówki, siatkówki oraz tenisa. Zadanie obejmowało również wykonaniechodników oraz elementów małej architektury i zieleni.
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Zdjęcie boiska przy Szkole Podstawowej w Toporowicach

Zdjęcie boiska przy Szkole Podstawowej w Boguchwałowicach


 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach

Wartość zadania - 1.227.360,00zł
Dofinansowanie GZM - 498.540,00zł
Dofinasowanie Ministerstwo Sportu: 330.000,00zł

 

W ramach projektu wykonano budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach. Obiekt jest bezpośrednio połączony z budynkiem szkoły oraz posiada drugie niezależne wejście/wyjście. Wymiary sali gimnastycznej to 12 m x 24m i wys. 8,8m. Sala gimnastyczna przeznaczona będzie do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, m.in. piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis.
Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

Zdjęcie elewacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach

Zdjęcie wnętrza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Przeczycach