Obecnie prezeską Koła jest Pani Anna Kyrcz. Koło powstało w 1934 r. Jego założycielkami były - Bronisława Filipczyk, Stanisława Gawron, Władysława Skotarska, Antonina Błaszczyk, Helena Wolna i Bronisława Cembrzyńska.Do stowarzyszenia należało wówczas 28 członkiń. Przy KGW powołano zespół regionalny. Działalność Koła przerwały lata okupacji. Potem jego nową założycielką była Bronisława Cembrzyńska. Pod przewodnictwem Pani Genowefy Jakóbczyk wznowił swoją działalność zespół folklorystyczny.

 

Koło Gospodyń Wiejskich występowało w czasie dożynek i zabaw karnawałowych. Panie regularnie organizowały także otwarte zabawy taneczne. Gospodynie organizowały też kursy gotowania, kroju i szycia. Zakupiono też sprzęt gospodarstwa domowego, który panie wypożyczały mieszkańcom. Panie angażowały się w prace społeczne na rzecz gminy (podczas żniw opiekowały się najmłodszymi, organizując tzw. dziecińce), pracowały też przy naprawianiu dróg, regularnie prezentowały się na dożynkach powiatowych, ukazywały w ten sposób dawne regionalne tradycje i obyczaje. Organizowały również wycieczki. Uczestniczyły także w kursach przysposobienia rolniczego. Zakładały doświadczalne uprawy warzyw, hodowle cieląt.

 

Przy Kole działała sekcja hodowli drobiu, która zajmowała się rozprowadzaniem piskląt. W 1985 r. Koło obchodziło uroczyście swoje 50-lecie, jednak rok później część członkiń odeszła i założyła własne stowarzyszenie. Mimo tego Koło dalej działało, a funkcję prezesa koła pełniła Irena Twardoch.