Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

 

W 2018r. Gmina Mierzęcice otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków Województwa Śląskiego w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację następujących zadań

  1. „Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców”. Umowa Nr 3204/TW/2018 z dnia 27.07.2018r. Wartość zadania: 16.000,00zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego: 8.000,00zł
  2. „Zakup strojów ludowych dla KGW Przeczyce”. Umowa Nr 3203/TW/2018 z dnia 27.07.2018r. Wartość zadania: 4.000,00zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego: 2.000,00zł
  3. „Poprawa bezpieczeństwa i estetyki kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Przeczycach”. Umowa Nr 3208/TW/2018 z dnia 27.07.2018r. Wartość zadania: 18.500,00zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego: 8.000,00 zł.
  4. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej służącej do wypoczynku w sołectwie Mierzęcice Osiedle”. Umowa Nr 3200/TW/2018 z dnia 27.07.2018r. Wartość zadania: 48.000,00zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego: 20.000,00zł
  5. „Zagospodarowanie terenu placu zabaw Sadowie ul. Krótka”. Umowa Nr 3197/TW/2018 z dnia 27.07.2018r. Wartość zadania: 15.000,00zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego: 12.000,00zł
  6. „Zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Mierzęcicach”. Umowa Nr 3196/TW/2018 z dnia 27.07.2018r. Wartość zadania: 12.500,00zł. Dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego: 10.000,00zł