SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI
RADY GMINY MIERZĘCICE


Komisja Rewizyjna:

 1. Agnieszka Kołtunowska - Przewodnicząca Komisji
 2. Anna Kolasińska - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jacek Malikowski
 4. Katarzyna Burczyk
 5. Krzysztof Kobiałka

Komisja Budżetu:

 1. Anna Kolasińska - Przewodnicząca Komisji
 2. Jacek Malikowski - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Piotr Pasamonik
 4. Monika Dyraga
 5. Teresa Banaś
 6. Agnieszka Kołtunowska

Komisja Oświaty i Zdrowia:

 1. Katarzyna Burczyk - Przewodnicząca Komisji
 2. Bożena Jach - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Zbigniew Feliszewski
 4. Małecki Robert
 5. Monika Dyraga
 6. Przemysław Paszewski
 7. Krzyżanowska Emilia

Komisja Gospodarcza i Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. Marcin Jędrusik - Przewodniczący Komisji
 2. Robert Małecki - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Bożena Jach
 4. Przemysław Paszewski
 5. Danuta Szymończyk
 6. Teresa Banaś
 7. Emilia Krzyżanowska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Piotr Pasamonik - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta Szymończyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Krzysztof Kobiałka
 4. Zbigniew Feliszewski
 5. Marcin Jędrusik