Flaga i herb Rzeczypospolitej Polskiej

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

„Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Gminnym, „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi”

Zadanie obejmuje dofinansowanie do funkcjonowania 18 miejsc w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi.

Dofinansowanie 17.280,00 zł
Całkowita wartość projektu 21.600,00 zł

 


 

 

Flaga i herb Rzeczypospolitej Polskiej

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI

W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

 

„Utworzenie Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach”

 

W ramach projektu planowane jest utworzenie od 1 stycznia 2022r. Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach.

Celem projektu jest utworzenie 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Planowana całkowita wartość inwestycji 400.000,00 zł

Dofinansowanie 320.000,00 zł