Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

23 marzec 2021

Utworzenie Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach

 

Flaga i herb Rzeczypospolitej Polskiej

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

„Dofinansowanie miejsc opieki w Żłobku Gminnym, „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi”

Zadanie obejmuje dofinansowanie do funkcjonowania 18 miejsc w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi.

Dofinansowanie 17.280,00 zł
Całkowita wartość projektu 21.600,00 zł

 


 

 

Flaga i herb Rzeczypospolitej Polskiej

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI

W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2021

 

„Utworzenie Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach”

 

W ramach projektu planowane jest utworzenie od 1 stycznia 2022r. Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach.

Celem projektu jest utworzenie 12 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Planowana całkowita wartość inwestycji 400.000,00 zł

Dofinansowanie 320.000,00 zł