Logotypy oznaczające źródła dofinansowania projektu, flaga unii europejskiej itd.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Przeczyce na działce nr 391/15”

 

Wartość zadania: 92.997,00zł

Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu  „Inicjatywa Sołecka” 2022 w kwocie 68.884,20zł.

 

Park z chodnikiem i uliczną lampą solarną

 

Podest artystyczny

 

Park z chodnikiem i uliczną lampą solarną - wersja pionowa