Krakowski Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach
Mierzęcice ul. Bankowa 22, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 39, (32) 288 70 57

Urząd Pocztowy (usługi finansowe Banku Pocztowego)
Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
Tel.: (32) 288 70 15

PKO Bank Polski, Oddział 1 w Pyrzowicach
Pyrzowice, ul. Wolności 90, 41-960 Ożarowice
Tel.: (32) 445 24 90

ING Bank Śląski Oddział w Siewierzu
Siewierz ul. Rynek 16, 42-470 Siewierz
Tel.: 801 222 222

PKO Bank Polski, Oddział 1 w Siewierzu
Siewierz ul. Oleśnickiego 2, 42-470 Siewierz
Tel.: (32) 674 28 25