Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00, 5 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 - 16:00...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


21 lipiec 2011

Szkoła Podstawowa w Przeczycach

 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach od 01.09.2009 r. jest Pani mgr Małgorzata Drzewiecka. Większość z nich to nauczyciele dyplomowani.


Szkoła oferuje swoim wychowankom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych m.in.: kółko plastyczne, taneczne, informatyczne, matematyczne, j. angielskiego, SKS, zajęcia w ramach projektu EFS „ Odkrywamy talenty i szanse w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach”, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Ilość dodatkowych zajęć jest ciągle rozszerzana zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami uczniów oraz możliwościami szkoły.


W placówce działa świetlica, w której młodzież spędza swój wolny czas pod opieką wychowawców. Dzieci mogą także korzystać z pomocy pedagoga i logopedy.


Szkoła jest organizatorem wielu imprez i konkursów na różnych szczeblach, a jej uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach gminnych, powiatowych, ogólnopolskich.


Historia szkolnictwa w Przeczycach sięga do 1773 r., kiedy to utworzenie Komisji Edukacji Narodowej na sejmie rozbiorowym zaowocowało powstaniem Szkoły Powszechnej w Przeczycach. Dzieci uczyły się wówczas w drewnianym, krytym słomą budynku położonym na Małym Łęgu nad Czarną Przemszą. W XIX w. mieszkał tam nauczyciel – Kazimierz Tyszler. Gdy sejm II Rzeczypospolitej postanowił, że nauka w Polsce będzie bezpłatna, powszechna i obowiązkowa w Przeczycach działała czteroklasowa Publiczna Szkoła Powszechna I stopnia.


W czasach II wojny światowej dzieci uczyły się tylko trzy dni w tygodniu. 21 stycznia 1945 r. w wyniku działań wojennych na terenie wsi, budynek szkoły spłonął. Po ustąpieniu wojsk, mieszkańcy Przeczyc zaczęli organizować nową szkołę. Zapisy dzieci do niej odbyły się 1 lutego 1945 r. Przez dwa tygodnie lekcje odbywały się w zniszczonej działaniami wojennymi remizie strażackiej.


14 kwietnia 1945 r. Julian i Stanisław Chylowie udostępnili uczniom swój dom. Jednocześnie rozpoczęto budowę baraku, który miał pełnić funkcję szkoły. Mieszkańcy wsi uchwalili dobrowolną składkę na ten cel. Z zebranych pieniędzy został wybudowany barak o powierzchni dwustu metrów kwadratowych. Znajdowały się w nim dwie sale lekcyjne, kancelaria, korytarz oraz dwa dwupokojowe mieszkania dla nauczycieli. 11 listopada 1945 r. odbyło się uroczyste poświęcenie budynku.


Warunki w szkole były trudne ze względów lokalowych - nie było dodatkowych pomieszczeń na pomoce naukowe, brakowało sali gimnastycznej, nie było wody i kanalizacji. W wyniku tych okoliczności w 1957 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego celem było wybudowanie nowej szkoły.


5 kwietnia 1959 roku na zebraniu mieszkańców podjęto uchwałę o budowie nowego budynku szkolnego na działce kowala, która została wyodrębniona podczas dzielenia ziemi w 1864 roku, poszerzonej o część pola braci Juliana i Władysława Chylów. Mieszkańcy Przeczyc samoopodatkowali się także na rzecz budowy szkoły.


18 sierpnia 1960 r. podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budynek szkoły, który miał się składać z 5 sal lekcyjnych, dwóch gabinetów, sali gimnastycznej z szatnią i natryskami, biblioteki, świetlicy i kuchni. Budowa trwała 3 lata. W połowie czerwca 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły.


12 maja 1990 roku nadano placówce imię Marii Konopnickiej, a jej hymnem została „Rota”, natomiast Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.


W latach 2004 - 2005 Urząd Gminy w Mierzęcicach przeprowadził termomodernizację i docieplenie budynku, wymienione zostały także okna i drzwi wejściowe. W prace remontowe zaangażowali się także rodzice uczniów, którzy odnowili sale lekcyjne. Dzięki sponsorom zakupiono meble do klas, wyposażono kuchnię w nowoczesny sprzęt, rozszerzono księgozbiór w bibliotece szkolnej.


W czerwcu 2013 r. szkoła obchodziła jubileusz 50- lecia swojej działalności.

 

Dyrektorzy szkoły w latach:

 • 1963 –p. Bronisław Macha
 • 1963-1964 – p. Lech Galina
 • 1964-1975 – p. Marian Żmuda
 • 1975-1988 –p. Maria Żmuda
 • 1988-1994 – p. Danuta Parzoch
 • 1994-2004 – p. Maria Ćwięk
 • 2004- 2009 – p. Teresa Kędzior
 • od 2009 r. – p. Małgorzata Drzewiecka