Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu wystąpił do Rady Gminy Mierzęcice o dokonanie wyborów uzupełniających 1 ławnika ( z zakresu innego niż prawo pracy i ubezpieczeń społecznych) do orzekania w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu na kadencję 2020-2023.

Miniatura - Żółty trójkąt z wykrzyknikiem w środku Szanowni Mieszkańcy. W dniu 04.07.2022r. o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Wspólnej, na którym ustalono, że przejazd będzie czynny dla mieszkańców ul. Leśnej. Przejazd w w/w miejscu odbywać się będzie zgodnie ze znakami drogowymi ustawionymi przy drodze.

Miniatura - Żółty trójkąt z wykrzyknikiem w środku W rejonie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Wspólnej w Mierzęcicach w dniach 04.07.2022r. - 11.07.2022r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana w organizacji ruchu polegająca na zamknięciu przejazdu dla pojazdów kołowych i ustanowieniu objazdu na czas robót.

Fragment plakatu infromacyjnegoW ramach Święta Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii gmina Mierzęcice zaprasza do poznania WOJSKOWEJ HISTORII W LOCIE.

Miniatura - logo artykułuWojewoda Śląski, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Miniatura - Logo LGD Brynica to nie granicaLokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na granty i wydawnictwa.

Fragment zdjęcia przedstawiającego dekorację24 czerwca uczniowie polskich szkół uroczyście zakończyli rok szkolny 2021/2022 i równocześnie rozpoczęli upragnione wakacje. Nie inaczej było w szkołach na terenie gminy Mierzęcice. Tradycyjnie nie zabrakło uroczystych akademii, podczas których wręczone zostały świadectwa, nagrody oraz podziękowania dla uczniów, którzy osiągnęli świetne wyniki w nauce.

Fragment zdjęcia przedstawiającego dekorację ściennąW środę 22 czerwca br., po dwóch latach pandemii, 51 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Mierzęcice, mogło odebrać osobiście z rąk Wójta Gminy Mierzęcice Grzegorza Podlejskiego gratulacje oraz nagrody za wybitne osiągnięcia i średnią ocen 5,2 i wyższą.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Uprzejmie informujemy mieszkańców, że w miesiącu lipcu 2022 r. Rada Gminy Mierzęcice ma przerwę wakacyjną. W związku z powyższym nie będą pełnione dyżury w biurze Rady Gminy Mierzęcice przez Przewodniczącą Rady Gminy.

Zdjęcie przedstawia fragment sesji Rady GminyDnia 15 czerwca 2022r. podczas XXXVI Sesji Rady Gminy, radni udzielili Wójtowi Gminy Grzegorzowi Podlejskiemu wotum zaufania i absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o stanie Gminy Mierzęcice za 2021r.

Fragment zdjęcia z uroczystości rozdania Nagród Starosty BędzińskiegoKoło Gospodyń Wiejskich w Przeczycach oraz Pani Czesława Wojdas laureatami nagrody Starosty Powiatu Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej i Upowszechniania i Ochrony Kultury za 2021 rok

Informujemy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne zgodnie z którym prognozuje się wystąpienie burz, porywów wiatru oraz opadów gradu.