SPRAWY ZWIĄZANE Z PODATKAMI OD OSÓB FIZYCZNYCH
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby fizyczne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Korekta informacji o lasach - osoby fizyczne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby fizyczne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Korekta informacji o gruntach rolnych - osoby fizyczne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z PODATKAMI OD OSÓB PRAWNYCH
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby prawne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Korekta deklaracji na podatek leśny - osoby prawne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby prawne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego - osoby prawne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Korekta deklaracji na podatek rolny - osoby prawne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby prawne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości - osoby prawne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby prawne

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZAŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z OPŁATAMI
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji)
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Dokonanie zwrotu lub przerachowań w zakresie należności niepodatkowych
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Interpretacja w zakresie prawa podatkowego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Stwierdzenie nadpłaty podatku
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby fizyczne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby prawne
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zwrot opłaty skarbowej