Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


08 wrzesień 2020

Podatki i opłaty

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z PODATKAMI OD OSÓB FIZYCZNYCH
  
Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby fizyczne
 Miniatura - symbol at Korekta informacji o lasach - osoby fizyczne
 Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby fizyczne
 Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne
Miniatura - symbol at Korekta informacji o gruntach rolnych - osoby fizyczne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby fizyczne
 Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne
Miniatura - symbol at Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - osoby fizyczne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z PODATKAMI OD OSÓB PRAWNYCH
  
 Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego - osoby prawne
 Miniatura - symbol at Korekta deklaracji na podatek leśny - osoby prawne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego - osoby prawne
 Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego - osoby prawne
Miniatura - symbol at Korekta deklaracji na podatek rolny - osoby prawne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego - osoby prawne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości - osoby prawne
Miniatura - symbol at Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości - osoby prawne
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości - osoby prawne

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM
  
Miniatura - symbol at Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Miniatura - symbol at Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZAŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH
  
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z OPŁATAMI
  
Miniatura - symbol at Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Miniatura - symbol at Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych
Miniatura - symbol at Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji)
Miniatura - symbol at Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych
Miniatura - symbol at Dokonanie zwrotu lub przerachowań w zakresie należności niepodatkowych
Miniatura - symbol at Interpretacja w zakresie prawa podatkowego
Miniatura - symbol at Stwierdzenie nadpłaty podatku
Miniatura - symbol at Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby fizyczne
Miniatura - symbol at Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) - osoby prawne
Miniatura - symbol at Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Miniatura - symbol at Zwrot opłaty skarbowej