Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


17 sierpień 2023

Adaptacja lokali użytkowych na mieszkania socjalne w Gminie Mierzęcice


Logotypy projektu "Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach"

 

„Adaptacja lokali użytkowych na mieszkania socjalne w Gminie Mierzęcice”

W ramach zadania planuje się remont trzech budynków użytkowych, będących w zasobach Gminy Mierzęcice w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne. Projekt zakłada utworzenie 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ok 260 m2.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna RPO WSL 2014-2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna; Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych; Poddziałanie 10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

 

Całkowita wartość projektu: 1 355 537, 98 zł.

Wnioskowane dofinansowanie: 1 355 537, 98 zł.

Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 19 kwietnia 2023 roku.