Od 2011r. Gmina Mierzęcice podejmuje działania w zakresie rozwiązania problemu związanego z nadmiarem ruchu pojazdów na drodze DK78. Liczne pisma i spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nie przyniosły rozwiązania problemu. Rada Gminy Mierzęcice podejmowała również Uchwały, na które nie było żadnego odzewu.

W dniu 14.12.2016r. Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski osobiście na spotkaniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa przedstawił problem natężenia ruchu samochodów ciężkich na drodze DK78 w Mierzęcicach i skutki z nim związane. Dodatkowo przesłane zostały kolejne pisma do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a ostatnio do samego Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Wójt Gminy sprawą zainteresował również media. Zaproszono ekipę telewizji Polsat do Mierzęcic celem nakręcenia materiału o DK78.


Na potwierdzenie działań Gminy Mierzęcice i samego Wójta w tej sprawie wskazują załączone dokumenty: