Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

18 lipiec 2011

Koło Gospodyń Wiejskich w Boguchwałowicach

 

Powołano go w 1959 r. Wtedy jego gminnym opiekunem był pan Henryk Sar, natomiast przewodniczącą Koła została Krystyna Kubik. Koło zajęło się zakładaniem przydomowych ogródków kwiatowych, zakupem piskląt kurcząt, indycząt, szkoleniami na temat uprawy roślin i stosowania odpowiednich nawozów sztucznych. Organizowało także kursy kroju, szycia i gotowania.

W 1973 roku przewodnictwo w Kole przejęła Elżbieta Dydak. W tym czasie członkowie Koła pojawili się na scenie kulturalno – artystycznej. Zaczęło się od dożynek gminnych w 1976 r. kiedy Koło za przygotowany program otrzymało pierwsze miejsce. W tym samym roku w Wojewódzkim Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich w Chorzowie, także Boguchwałowice okazały się najlepsze. Rozpoczęto gromadzenie funduszy poprzez organizowanie zabaw tanecznych w remizie OSP. Za zarobione pieniądze zakupiono naczynia i założono ich wypożyczalnię, która działa do dziś. Dzięki zarobionym pieniądzom można było również organizować wycieczki. Funkcję prezesa Koła pełni Pani Danuta Pocztowska, a Koło liczy 18 członkiń.

Stowarzyszenie dysponuje własnym pomieszczeniem przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałowicach. Poza udziałem w konkursach regionalnych propagujących kulturę ludową, gospodynie zajęły się również agroturystyką. Ukazują w ten sposób możliwość jak najlepszego zagospodarowania terenów wiejskich i zachęcają do ich zwiedzania.

Członkinie Koła otrzymały zaszczytną Nagrodę Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej Upowszechniania i Ochrony Kultury za rok 2017.  W uzasadnieniu przyznania tejże nagrody Starosta Będziński podkreślał, iż została ona wręczona za całokształt niemal 60-letniej działalności wybitnie przyczyniającej się do kulturalnego i społecznego rozwoju gminy, pielęgnowania tradycji oraz ludowego folkloru.

W 2019 roku członkinie Koła podjęły wyzwanie i zdecydowały się wziąć udział w konkursie pn. „Bitwa Regionów”. Jest to ogólnopolski konkurs kulinarny adresowany do członków Kół Gospodyń Wiejskich, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Organizatorem wydarzenia był wówczas Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panie przygotowały „Pieczonki regionalne w ognisku”. W ten sposób stały się prawdziwymi ambasadorkami kulinarnych tradycji naszego regionu.

Gospodynie chętnie uczestniczą także w uroczystościach kościelnych i dożynkowych.