Powołano go w 1959 r. Wtedy jego gminnym opiekunem był pan Henryk Sar, natomiast przewodniczącą Koła została Krystyna Kubik. Koło zajęło się zakładaniem przydomowych ogródków kwiatowych, zakupem piskląt kurcząt, indycząt, szkoleniami na temat uprawy roślin i stosowania odpowiednich nawozów sztucznych. Organizowało także kursy kroju, szycia i gotowania.

W 1973 roku przewodnictwo w Kole przejęła Elżbieta Dydak. W tym czasie członkowie Koła pojawili się na scenie kulturalno – artystycznej. Zaczęło się od dożynek gminnych w 1976 r. kiedy Koło za przygotowany program otrzymało pierwsze miejsce. W tym samym roku w Wojewódzkim Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich w Chorzowie, także Boguchwałowice okazały się najlepsze. Rozpoczęto gromadzenie funduszy poprzez organizowanie zabaw tanecznych w remizie OSP. Za zarobione pieniądze zakupiono naczynia i założono ich wypożyczalnię, która działa do dziś. Dzięki zarobionym pieniądzom można było również organizować wycieczki. Funkcję prezesa Koła pełni Pani Danuta Pocztowska, a Koło liczy 18 członkiń.

Stowarzyszenie dysponuje własnym pomieszczeniem przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałowicach. Poza udziałem w konkursach regionalnych propagujących kulturę ludową, gospodynie zajęły się również agroturystyką. Ukazują w ten sposób możliwość jak najlepszego zagospodarowania terenów wiejskich i zachęcają do ich zwiedzania.

Członkinie Koła otrzymały zaszczytną Nagrodę Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej Upowszechniania i Ochrony Kultury za rok 2017.  W uzasadnieniu przyznania tejże nagrody Starosta Będziński podkreślał, iż została ona wręczona za całokształt niemal 60-letniej działalności wybitnie przyczyniającej się do kulturalnego i społecznego rozwoju gminy, pielęgnowania tradycji oraz ludowego folkloru.

W 2019 roku członkinie Koła podjęły wyzwanie i zdecydowały się wziąć udział w konkursie pn. „Bitwa Regionów”. Jest to ogólnopolski konkurs kulinarny adresowany do członków Kół Gospodyń Wiejskich, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Organizatorem wydarzenia był wówczas Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panie przygotowały „Pieczonki regionalne w ognisku”. W ten sposób stały się prawdziwymi ambasadorkami kulinarnych tradycji naszego regionu.

Gospodynie chętnie uczestniczą także w uroczystościach kościelnych i dożynkowych.