SPRAWY ZWIĄZANE Z WYDANIEM AKTÓW
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z URODZENIAMI
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z MAŁŻEŃSTWAMI
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

 

 

POZOSTAŁE SPRAWY
  
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Sprawa obsługiwana za pomocą platformy SEKAP Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego