SPRAWY ZWIĄZANE Z WYDANIEM AKTÓW
  
Miniatura - symbol at Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Miniatura - symbol at Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego
Miniatura - symbol at Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Miniatura - symbol at Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)
Miniatura - symbol at Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Miniatura - symbol at Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z URODZENIAMI
  
Miniatura - symbol at Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Miniatura - symbol at Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka
Miniatura - symbol at Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
Miniatura - symbol at Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z MAŁŻEŃSTWAMI
  
Miniatura - symbol at Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Miniatura - symbol at Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Miniatura - symbol at Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)
Miniatura - symbol at Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

 

 

POZOSTAŁE SPRAWY
  
Miniatura - symbol at Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)
Miniatura - symbol at Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Miniatura - symbol at Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Miniatura - symbol at Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego