Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


08 wrzesień 2020

Urodzenia, małżeństwa, zgony

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z WYDANIEM AKTÓW
  
Miniatura - symbol at Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Miniatura - symbol at Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego
Miniatura - symbol at Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Miniatura - symbol at Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)
Miniatura - symbol at Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Miniatura - symbol at Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z URODZENIAMI
  
Miniatura - symbol at Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Miniatura - symbol at Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka
Miniatura - symbol at Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
Miniatura - symbol at Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z MAŁŻEŃSTWAMI
  
Miniatura - symbol at Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Miniatura - symbol at Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Miniatura - symbol at Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)
Miniatura - symbol at Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

 

 

POZOSTAŁE SPRAWY
  
Miniatura - symbol at Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)
Miniatura - symbol at Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Miniatura - symbol at Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Miniatura - symbol at Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego