Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


08 wrzesień 2020

Urodzenia, małżeństwa, zgony

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z WYDANIEM AKTÓW
  
Miniatura - symbol at Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Miniatura - symbol at Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego
Miniatura - symbol at Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Miniatura - symbol at Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)
Miniatura - symbol at Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Miniatura - symbol at Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z URODZENIAMI
  
Miniatura - symbol at Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Miniatura - symbol at Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka
Miniatura - symbol at Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
Miniatura - symbol at Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z MAŁŻEŃSTWAMI
  
Miniatura - symbol at Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Miniatura - symbol at Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Miniatura - symbol at Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)
Miniatura - symbol at Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

 

 

POZOSTAŁE SPRAWY
  
Miniatura - symbol at Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)
Miniatura - symbol at Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Miniatura - symbol at Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Miniatura - symbol at Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Miniatura - symbol at Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego