Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


24 luty 2022

Dofinansowanie do wymiany kotła węglowego dla mieszkańców Gminy Mierzęcice

Podczas lutowej sesji Rady Gminy Mierzęcice podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice”.

Uchwała została podjęta w związku z możliwością przeznaczenia środków z umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2013r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie do wymiany kotłów dla mieszkańców Gminy Mierzęcice. Przewidywana pula środków na dofinansowanie to 522.000,00zł.

Celem Projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mierzęcice. Uchwała przewiduje wymianę starych kotłów węglowych lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (np. piec kaflowy) niespełniających właściwych norm i nie posiadających odpowiednich certyfikatów na niskoemisyjne źródło ciepła na paliwo stałe (np. kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, kocioł na pellet, kocioł na drewno) spełniające odpowiednie normy i posiadające właściwe certyfikaty lub na kocioł gazowy kondensacyjny lub na kocioł olejowy kondensacyjny.

Dotacja będzie udzielana tylko osobom fizycznym, którzy są właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy Mierzęcice. Dofinansowanie będzie udzielane w formule „grantowej” (tzn. mieszkaniec we własnym zakresie dokonuje wymiany kotła) i wyniesie 50% łącznej wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych brutto, jednak nie więcej niż 5.000 zł dla jednego źródła ciepła.

Granty przekazywane są wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych (na podstawie przedłożonych faktur), poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.
Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie Wniosku o przyznanie dotacji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice”.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Gminy Mierzęcice oraz w Urzędzie Gminy Mierzęcice (Sekretariat – pok. nr 22 oraz w Referacie Gospodarki – pok. nr 4).
Wnioski przyjmowane będą od dnia 01.04.2022r. do dnia 30.04.2022r.
Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy o udzielenie dotacji. Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania dotacji do wymiany kotła, zostały określone w oraz Regulaminie udzielania dotacji celowej w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice”, dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice.

Zaznacza się, że Projekt będzie realizowany przez Gminę jedynie w przypadku otrzymania umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczającego środki na wymianę kotłów.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie dotacji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice”
 2. Oświadczenie o wykorzystywaniu energii cieplnej w budynku wyłącznie do celów socjalno - bytowych (pdf)
 3. Oświadczenie o wykorzystywaniu energii cieplnej w budynku wyłącznie do celów socjalno - bytowych (docx)
 4. Oświadczenie właściciela / współwłaścicieli / użytkownika wieczystego* nieruchomości o zgodzie na realizację (pdf)
 5. Oświadczenie właściciela / współwłaścicieli / użytkownika wieczystego* nieruchomości o zgodzie na realizację (docx)
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice”
 7. Umowa o udzielenie dotacji celowej w formule grantowej
 8. Oświadczenie do rozliczenia (pdf)
 9. Oświadczenie do rozliczenia (docx)
 10. Protokół odbioru końcowego (pdf)
 11. Protokół odbioru końcowego (docx)
 12. Rozliczenie dotacji celowej (pdf)
 13. Rozliczenie dotacji celowej (docx)