Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


19 lipiec 2011

Kompleks sportowy ORLIK

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„ORLIK 2012” W MIERZĘCICACH
 
 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Urząd Gminy w Mierzęcicach.
 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, siatkówka i tenis ziemny), bieżnię oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8.00-21.00.
 7. Od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej w godz. 8.00-15.00 korzystanie z kompleksu zarezerwowane jest dla szkół.
 8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców na boisku piłkarskim
  2. używania butów piłkarskich wyposażonych w jakiekolwiek korki oraz kolce na boisku wielofunkcyjnym,
  3. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  4. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  5. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  6. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  7. zaśmiecania,
  8. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  9. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  10. wprowadzania zwierząt,
  11. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
  12. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 11. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
 12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 13. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 15. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.
 16. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do instruktorów sportu lub bezpośrednio do Urzędu Gminy.
 17. Należy stosować się do bieżących informacji oraz zaleceń dotyczących działania kompleksu.
 
INFORMUJEMY, ŻE KORZYSTANIE Z KOMPLEKSU BOISK JEST BEZPŁATNE DLA WSZYSTKICH I MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POZA GODZINAMI ZAREZERWOWANYMI DLA SZKÓŁ. ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ REZERWACJI U INSTRUKTORÓW.
 

REZERWACJE BOISK:

 1. INSTRUKTOR - DAMIAN DRÓŻDŻ - Poniedziałek, Środa, Piątek, Sobota tel. 518 355 431
 2. INSTRUKTOR - MATEUSZ MAŃDOK - Wtorek, Czwartek, Niedziela tel. 513 096 581