Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


Informator urzędowy

29 grudzień 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

Wójt Gminy Psary zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla p...
23 grudzień 2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach informujące strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię...
20 grudzień 2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach informujące strony postępowania, że postanowieniem z 15 grudnia 2021 r. znak WOOŚ.420.36.2021.JB.3 wyrażono stanowisko, że realizacja prze...
08 grudzień 2021

Połączenie drogowe rejonu terminala cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska który to uchylił i w tym zakresie orzekł lub umorzył postępowanie I instancji w części, a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Reg...
01 grudzień 2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 09 grudnia do dnia 16 grudnia 2021r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w żłobkac...
30 listopad 2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 08 grudnia do dnia 15 grudnia 2021r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w&...
29 listopad 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego pr...
22 listopad 2021

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
11 październik 2021

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 18 października 2021 r. do dnia 25 października 2021r. prowadzone będą konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podm...
24 wrzesień 2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
24 wrzesień 2021

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2021 w zakresie: ochrony i promocji zdrowia
15 wrzesień 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Psary

Wójt Gminy Psary podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcie pn.: "Rozb...