Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania o wystąpieniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach pismem z dnia 03.08.2022 r. o wyznaczenie innego organu do załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w decyzji SKO w Katowicach nr SKO.OS/41.9/343/2022/9912/KS z dnia 25 lipca 2022 r.

 

 

Do pobrania: