Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 1.07.2022 r. do 22.07.2022 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Toporowice przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym.

 

 

Plik do pobrania:

 

   Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski