Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice zawiadamia, że w toku postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/6, 316/7, 318 obręb Sarnów, gmina Psary”, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 

Do pobrania: