Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


Informator mieszkańca

06 grudzień 2023

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 - Poziom II - Alarm smogowy

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla ...
06 grudzień 2023

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 - Poziom II - Alarm smogowy

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla ...
05 grudzień 2023

Gwiazdkowy Grudzień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie – konkurs z nagrodami!

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim serdecznie zapraszają do udziału w wyjątkowym konkursie!
05 grudzień 2023

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 - Poziom II - Alarm smogowy

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla ...
01 grudzień 2023

Ogłoszenie - nabór miejsc do Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach

Dyrektor Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach ogłasza nabór na dodatkowe 6 miejsc utworzone w ramach „Malucha+” na lata 2022-2029 do Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach, mieszczącego się przy ul. Buczka 1 ...
01 grudzień 2023

Komunikat KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
01 grudzień 2023

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 - Poziom II - Alarm smogowy

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla ...
30 listopad 2023

Zgłaszanie szkód łowieckich

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" w Mierzęcicach informuje o wydaniu nowego wzoru wniosku zgłoszenia szkód w uprawach rolnych.
29 listopad 2023

Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) ogłosił nabór w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego: „O...
28 listopad 2023

Informacja o prowadzeniu „Akcji Zima” w sezonie 2023 - 2024

W związku z okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o przebiegu „Akcji Zima” na terenie Gminy Mierzęcice.
28 listopad 2023

Afrykański pomór świń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przedstawia materiały informacyjne na temat ochrony gospodarstw przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
27 listopad 2023

Reforma planowania przestrzennego

W dniu 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. ...