Miniatura - Logo KRUS - zielona litera "K"Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2023 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2022 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych.

Logo artykułu - zdjęcie przedstawiające dziewczynę piszącą na laptopieRośnie europejski rynek rolnictwa online. W 2020 roku był wyceniony na około 206 milionów dolarów amerykańskich. Do 2025 r. wzrośnie do prawie 12 miliardów dolarów, a więc 56 razy więcej!

Miniatura - czerwony trójkąt ostrzgawczy wraz z wykrzyknikiemPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla zdrowia. 

Zielone logo akcji wspieraj lokalnieSzanowni mieszkańcy. Jak co roku zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o wspólne zaangażowanie w kampanię umożliwiającą przekazanie 1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Gminy Mierzęcice.

Miniatura - logo artykułu - wycinek z plakatu informacyjnegoRuszyła kolejna edycja konkursu Śląskie Lokalnie, skierowanego do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych chcących zrealizować swój pierwszy projekt społeczny.

Miniatura - logo artykułuDyrektor Przedszkola Publicznego w Boguchwałowicach ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Z dniem 11 lutego 2023r. wprowadzone zostaną zmiany do rozkładu linii M11. Zmiany dotyczą m.in. przystanku "Siedliska Cargo"

Logo artykułu - fragment zdjęcia przedstawiającego moment przemówienia zarządu1 lutego br. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mierzęcicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej, które otworzył Członek Prezydium Zarządu Głównego Z OSP RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i równocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Zdzisław Banaś.

Logo artykułu - kadr plakatuOgłaszamy IV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Logo artykułu - ULOTKAUrząd Statystyczny w Katowicach informuje o planowanym badaniu ankietowym Uczenie się osób dorosłych w terminie 1 lutego – 31 marca br. prowadzonym w formie wywiadu telefonicznego wśród mieszkańców województwa śląskiego. Badanie prowadzone jest co 6 lat. Głównym celem badania jest uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób w wieku 15-69 lat w kształceniu formalnym i nieformalnym w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi.

Miniatura - logo artykułuDyrektor Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Informacja dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.