Miniaturka artykułuStarosta Będziński Pan Sebastian Szaleniec oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Pan Wojciech Olesiński zapraszają na wydarzenie „Postaw na przedsiębiorczość!” W programie czekają na Państwa wykłady, szkolenia, dyżury telefoniczne oraz konsultacje indywidualne.

Miniatura - logo artykułuW związku z zamieszczoną informacją o planowanej zmianie organizacji ruchu w ciągu ul. Wspólnej w Mierzęcicach (droga powiatowa, rejon ul. Bocznej i Wspólnej) na potrzeby przebudowy przejazdu kolejowego w km 22+106 linii kolejowej nr 182 – Urząd Gminy informuje, że zmiana ta, jeżeli nastąpi, to w terminie późniejszym. Tym samym do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian, ruch w ciągu ul. Wspólnej  pozostaje bez zmian.

Miniaturka artykułu - zdjęcie biało czerwonej dekoracji z napisem "11 listopada"11 listopada 1918r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące działania bojowe Wielkiej Wojny. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Trzeba  pamiętać o tym, że 11 listopada 1918 roku to była symboliczna data, która rozpoczęła proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości w różnych miastach i regionach. Odzyskiwanie niepodległości rozpoczęło się w październiku 1918 roku na Śląsku Cieszyńskim, a zakończyło w czerwcu 1922 roku, gdy wojsko polskie weszło na teren Górnego Śląska.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W Mierzęcicach węgiel po preferencyjnych cenach będą sprzedawać firmy zajmujące się jego obrotem. Daje to możliwość najszybszego uruchomienia systemu dystrybucji oraz sprawnej sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie.

Miniatura - logo artykułuZgodnie z otrzymanym pismem informujemy, że na potrzeby przebudowy przejazdu kolejowego w km 22+106 linii kolejowej nr 182, w dniu 16.11.2022 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Wspólnej w Mierzęcicach (droga powiatowa, rejon ul. Bocznej i Wspólnej).

Miniaturka artykułuWójt Gminy Mierzęcice serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystych obchodach Święta Niepodległości 11 listopada 2022r.

Miniatura - logo artykułuRozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki  Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.

Miniatura - logo artykułuRozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023.

Miniatura - logo artykułuDo Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Miniatura - logo artykułuNa podstawie specustawy gazowej, Wojewoda Śląski, w dniu 24.10.2022 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji (...) pod nazwą "Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 1262 m - Wyłączenie istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 PN 5,5 MPa o długości ok. 1200 m".

Miniaturka artykułu28 października 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach świętowano Dzień Seniora. W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski, zastępca wójta Iwona Pańta, radni, sołtysi oraz licznie zgromadzeni seniorzy.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Uprzejmie informujemy, że w dniach od 27.10.2022 r. do 29.10.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mierzęcicach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.