Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


Informator mieszkańca

22 marzec 2023

INFORMACJA

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz  przeciwdziałania patologiom społeczn...
16 marzec 2023

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Można już zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów.
13 marzec 2023

Zmiana rozporządzenia Wojewody Śląskiego

Rozporządzenie dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF) - broszura informacyjna
13 marzec 2023

Punkt konsultacyjny w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Punkt konsultacyjny w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie mieści się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Będzinie, ul. Krasickiego 17A, tel.: 32 267 74 35, 603 115 332, e-ma...
10 marzec 2023

Gminne obchody Dnia Kobiet

Niepisaną tradycją naszej gminy jest organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbywa się we wnętrzach Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach. Rokrocznie Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski zap...
09 marzec 2023

Warsztaty komiksowe

Zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 13 lat na warsztaty tworzenia komiksu, które odbędą się 16 marca 2023 r. o godzinie 16.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.
08 marzec 2023

Informacja Biura Rady Gminy Mierzęcice

Informujemy mieszkańców Gminy Mierzęcice, że w dniu 10 marca 2023r. Przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice będzie nieobecna na dyżurze w biurze Rady Gminy Mierzęcice.
06 marzec 2023

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bocznicy kolejowej łączącej bazę paliw...
06 marzec 2023

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.40.2022.JB.12 z dnia 27 lutego 2023 r. o środowiskowych uwar...
05 marzec 2023

Zaproszenie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet

Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski serdecznie zaprasza wszystkie mieszkanki naszej gminy do świętowania Dnia Kobiet. Z tej okazji 8 marca 2023 roku o godz.19.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury wys...
03 marzec 2023

Wyższe świadczenia KRUS od 1 marca 2023 r. oraz nowe kwoty w świadczeniach emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu.
02 marzec 2023

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 - Poziom II - alarm smogowy

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla zd...