Miniatura - logo artykułuW dniu 5 stycznia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia nakazu utrzymywania w zamknięciu drobiu i innych ptaków na terenie powiatów będzińskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego oraz miasta na prawach powiatu Sosnowiec (Dz. Urz. Woj. SI. z 2023 r. poz. 208).

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) wyjaśniło, iż w przypadku gdy w imieniu gminy w 2022r. dystrybucją węgla po preferencyjnej cenie zajmował się pośredniczący podmiot węglowy (PPW), gmina nie ma obowiązku wyłonienia innego podmiotu.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Wójta Gminy Psary zawiadamiające strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce – Siewierz”, przekazano uzupełnienie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy i mediatora? Dostałeś pismo z sądu, którego nie rozumiesz? Litera prawa jest Ci obca?

Miniatura - logo artykułuPrzedstawiamy ważne rozporządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania grypy ptaków (HPAI) oraz afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Logo artykułu - recyklingOd 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegają godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Mierzęcicach ul. Wolności 133.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Narodowy Instytut Dziedzictwa od 60 lat działa na rzecz opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym. Jednym z działań realizowanych przez Instytut jest projekt „Twój dom – dialog z tradycją” - projekt poświęcony architekturze regionalnej, takiej, w której wykorzystuje się różnorodność i tradycje danego regionu, a jednocześnie stosuje współczesne rozwiązania technologiczne i twórcze pomysły.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu o uzgodnienie przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Obwieszczenie Starosty Będzińskiego o przedłożeniu przez Spółkę dla zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej "Nadzieja" w Mierzęcicach uchwały Nr 3/2022 z dnia 18.11.2022 r. w sprawie potwierdzenia, że osoby wymienione w załączniku nr 1 do ww. uchwały posiadają gospodarstwo rolne.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Przeczycach z ulic: Cicha, Polna i Spokojna.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mierzęcicach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja na temat zasad funkcjonowania komunikacji publicznej ZTM w okresie świąt Bożego Narodzenia w roku 2022, Nowego Roku, Święta Trzech Króli i ferii zimowych w roku 2023.