System Elektronicznej Komunikacji Administracji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej             

            

Ferie w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach wraz z Radą Sołecką sołectwa Mierzęcice zapraszają na „FERIE w BIBLIOTECE”

Czytaj więcej...

Powiadomienie o zakończeniu prac geofizycznych

Niniejszym pragniemy powiadomić mieszkańców, właścicieli gruntów i użytkowników rolnych powiatu będzińskiego o zakończeniu badań geofizycznych.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe z GOK – oferta zajęć

Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach organizowanych w czasie ferii zimowych.Czytaj więcej...

Projekt Miejscowego Planu dla Przeczyc

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce, dnia 18 stycznia br. w siedzibie OSP Przeczyce przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Czytaj więcej...

Przypomnienie o obowiązku usuwania błota, śniegu, lodu przed posesją

Zgodnie z §4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice przyjętego uchwałą nr XXXVIII/252/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 marca 2006r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego usuwania błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Czytaj więcej...

Koncert najpiękniejszych kolęd

W niedzielę 15 stycznia w kościele pw. św. Mikołaja w Targoszycach po uroczystej mszy św. odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji Województwa Śląskiego. W spotkaniu brali udział przedstawiciele mierzęcickich władz gminy.


Czytaj więcej...

Informacja dotycząca budowy kanalizacji na terenie gminy Mierzęcice

W ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” informuję mieszkańców, że na terenie gminy trwają prace geodezyjne mające na celu aktualizację map do celów projektowych.

Czytaj więcej...

Spotkanie noworoczne 2012

Bardzo uroczyście 11 stycznia obchodzono w gminie Mierzęcice „Spotkanie noworoczne 2012”. Po raz pierwszy w historii gminy zostały wręczone statuetki „Gryfa Mierzęcickiego”. Otrzymały je dwie wybitne postacie gminy ks. kanonik Janusz Rakoczy i Barbara Słania.

Czytaj więcej...

Piękno szopek bożonarodzeniowych

Pojawiają się w polskich świątyniach w czasie Świąt Bożego Narodzenia i możemy je oglądać, modlić się, śpiewać przy nich kolędy do początków lutego. Szopki bożonarodzeniowe to piękna tradycja. Wpisują się w nią kościoły w Targoszycach i w Nowej Wsi.

Czytaj więcej...

Informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379) - zwrot podatku przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które są posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego  w rozumieniu przepisów o podatku rolnym wynikającego z ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego 2012 roku.

Czytaj więcej...

POWIADOMIENIE O PROWADZENIU PRAC GEOFIZYCZNYCH

Niniejszym pragniemy powiadomić mieszkańców, właścicieli gruntów i użytkowników rolnych w powiatach: Będzińskim, Tarnogórskim, Piekary Śląskie, Myszkowskim, Lublinieckim o badaniach geofizycznych w okresie: 01.01.2012r.-31.01.2012r.

Czytaj więcej...

Kontrowersyjny wariant nr 4 budowy drogi do bazy GTL CARGO w miejscowości Mierzęcice

W numerze 9/2011 „Panoramy Gminy Mierzęcice” ukazał się artykuł pt: „Najkorzystniejszy jest wariant nr 4”. Dotyczył on przeprowadzonych przez Pracownię Inżynierską KLOTOIDA M. Bajor, A. Zygmunt Sp. j. konsultacji społecznych, w związku z opracowywaną na zlecenie inwestora, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach „Wielowariantową koncepcją połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcice z GTL CARGO w miejscowości Mierzęcice”.

Czytaj więcej...

Wznowiono prace przy budowie ul. Zjazdowej w Sadowiu

W grudniu 2011r. w drodze przetargu nieograniczonego, po akceptacji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wyłoniono nowego wykonawcę, który dokończy budowę ul. Zjazdowej w Sadowiu.

Czytaj więcej...

„NIE dla czadu”

W związku z występującymi na obszarze naszego województwa licznymi przypadkami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) informujemy, iż prowadzona jest kampania pt. „NIE dla czadu”.

Czytaj więcej...

Uchwalono projekt budżetu

W trakcie sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 grudnia 2011  przede wszystkim przyjęto projekt budżetu na 2012 rok. W sesji uczestniczyła również grupa mieszkańców, którzy poprosili Radę Gminy o rozwiązanie problemu dowożenia dzieci do SP nr 2.

Czytaj więcej...

Wyniki III Mistrzostw Gminy Mierzęcice amatorów w tenisie stołowym.

17 grudnia br. w Gimnazjum w Nowej Wsi odbyły się III Gminne zawody w tenisie stołowym. Podczas ceremonii otwarcia Wójt Gminy Mierzęcice wręczył nowe stroje sportowe dla zawodników UKS "IKAR". Stroje opatrzone są logo i nazwą gminy oraz nazwą klubu.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Będzinie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Śląska Organizacja Turystyczna Śląski Związek Gmin i PowiatówBrynica to nie granicaPowiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.mierzecice.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.