Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 18.01.2018r. do 25.01.2018r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.


W wyznaczonym terminie do tutejszego Urzędu wpłynął jeden formularz uwag i wniosków do przedmiotowego projektu uchwały od podmiotu uprawnionego do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie terminu składania rozliczenia i zwrotu dotacji.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski