Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


Informator urzędowy

23 październik 2020

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 23.10.2020 r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczo...
21 październik 2020

Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 13 października 2020r. do dnia 20 października 2020r. do godz. 15.00 przeprowadzane zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwal...
13 październik 2020

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w dniach od 20 października 2020 r. do 27 października 2020 r. prowadzone będą konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ar...
12 październik 2020

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 19 października 2020 r. do dnia  26 października 2020 r. prowadzone będą konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz po...
12 październik 2020

Odwołany I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że został odwołany pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej.
09 październik 2020

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 9.10.2020r. zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na ...
06 październik 2020

Konsultacje społeczne - statut Gminnego Ośrodka Kultury

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 13 października 2020r. do 20 października 2020r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w...
30 wrzesień 2020

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 18 września do 25 września 2020 r. godz. 14.00 przeprowadzane były konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 ...
17 wrzesień 2020

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 18 września do dnia 25 września 2020r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia...
11 wrzesień 2020

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 11.09.2020 r. do 02.10.2020 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obr...
11 wrzesień 2020

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 11.09.2020 r. do 02.10.2020 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obr...
04 wrzesień 2020

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 4.09.2020 r. do 25.09.2020 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Top...