Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 28.05.2021 r. do 18.06.2021 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Sadowiu przy ul. Zjazdowej, przeznaczonej do sprzedaży.

 

Plik do pobrania:

 


                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski