Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


14 luty 2014

Dofinansowanie do indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceNa terenie Gminy Mierzęcice realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca sieć główną oraz oczyszczalnię ścieków. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie budynków do głównej sieci kanalizacyjnej należy do właściciela nieruchomości.

 


Aby ułatwić mieszkańcom wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Gmina poczyniła starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie tego zadania. Szansę tę stworzył Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zakładający możliwość ubiegania się o dofinansowanie do budowy przyłączy według przedstawionych poniżej wariantów:

Grafiki informujące o wariantach oraz poziomie dofinansowania

Grafiki informujące o wariantach oraz poziomie dofinansowania

Gmina Mierzęcice złożyła w wymaganym terminie wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w maksymalnej wysokości tj. 45%. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzymała zapewnienie tej formy wsparcia finansowego. Dofinansowanie w formie pożyczki wymagałoby zaciągnięcia przez gminę pożyczki w NFOŚiGW, dzięki której mieszkańcy zyskaliby możliwość ratalnych wpłat na sfinansowanie wkładu własnego budowy przyłącza, aby jednorazowo nie obciążać budżetu domowego. Umowa pożyczki zostałaby zawarta przez NFOŚiGW z Gminą Mierzęcice, natomiast Gmina zawarłaby umowy z mieszkańcami.

Osoby zainteresowane wpłatami ratalnymi (wariant I) na pokrycie wkładu własnego budowy przyłącza prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w dniach od 10 lutego 2014r. do 14 lutego 2014r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.

Osoby zainteresowane wyłącznie dofinansowaniem 45 % w formie dotacji (wariant II) prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w dniach od 17 lutego 2014r. do 21 lutego 2014r. (w godzinach pracy Urzędu) celem podpisania stosownej umowy.Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

 
Dokumenty do pobrania: