Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


Informator mieszkańca

12 kwiecień 2023

Bezpłatna cyfrowa mammografia

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach zaprasza na bezpłatną cyfrową mammografię panie w wieku od 50 do 69 lat.
11 kwiecień 2023

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 11.04.2023 r. do 2.05.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrę...
11 kwiecień 2023

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do najmu

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 11.04.2023 r. do 2.05.2023 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrę...
06 kwiecień 2023

Informacja

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że od 4 maja zostaje przywrócony obowiązek posiadania szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz okresowych badań sprzętu do stosowania środkó...
04 kwiecień 2023

Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o planowanych badaniach ankietowych.
04 kwiecień 2023

Informacja dotycząca zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej ZTM

Zasady funkcjonowania komunikacji publicznej ZTM w okresie Świąt Wielkanocnych, wiosennej przerwy świątecznej w szkołach, tzw. „długiego weekendu” majowego oraz święta Bożego Ciała w roku 2023.
04 kwiecień 2023

Informacja

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej.
31 marzec 2023

Komunikat KRUS - „Trzynasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że w kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, wypłacimy uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe ro...
28 marzec 2023

Informacja

Informacja dot. zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mierzęcice II – etap 2 i Sadowie – część nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sadowie, przy ul. prof. Strzembosza.
26 marzec 2023

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla KGW

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”
24 marzec 2023

Informacja

Informacja dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce – etap II”.
24 marzec 2023

Zabiegany powiat - kwietniowe spotkanie w Czeladzi

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Burmistrzem Miasta Czeladź Zbigniewem Szaleńcem zapraszają mieszkańców Powiatu do wspólnego spędzenia wolnego czasu podczas sobotniego spotkania biegowego w rama...