Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 14 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30, 26 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – ...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


Informator mieszkańca

01 grudzień 2023

Ogłoszenie - nabór miejsc do Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach

Dyrektor Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach ogłasza nabór na dodatkowe 6 miejsc utworzone w ramach „Malucha+” na lata 2022-2029 do Żłobka Gminnego w Boguchwałowicach, mieszczącego się przy ul. Buczka 1 ...
01 grudzień 2023

Komunikat KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
01 grudzień 2023

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 - Poziom II - Alarm smogowy

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze m.in. powiatu będzińskiego oraz o możliwych negatywnych skutkach dla ...
30 listopad 2023

Zgłaszanie szkód łowieckich

Zarząd Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" w Mierzęcicach informuje o wydaniu nowego wzoru wniosku zgłoszenia szkód w uprawach rolnych.
29 listopad 2023

Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) ogłosił nabór w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego: „O...
28 listopad 2023

Informacja o prowadzeniu „Akcji Zima” w sezonie 2023 - 2024

W związku z okresem zimowym przekazujemy Państwu informację o przebiegu „Akcji Zima” na terenie Gminy Mierzęcice.
28 listopad 2023

Afrykański pomór świń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przedstawia materiały informacyjne na temat ochrony gospodarstw przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
27 listopad 2023

Reforma planowania przestrzennego

W dniu 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. ...
22 listopad 2023

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało komunikat odnośnie ryzyka wystąpienia silnych wiatrów o średniej prędkości od 45km/h w porywach do 80km/h na terenie powiatu będzińskiego od godziny 15:...
21 listopad 2023

Wzruszający „Wieczór Pieśni Patriotycznych”

„Wieczór Pieśni Patriotycznych”, odbywający się  co roku w sąsiedztwie Święta Niepodległości, wpisał się już w  tradycję naszej gminy. Nie mogło go także zabraknąć w tegorocznym kalendarzu listopadowych...
16 listopad 2023

Konferencja o atomie i konkurs dla przyszłych inżynierów

Tegoroczne Dni Energii GZM to dwa duże wydarzenia. Pierwsze to konferencja o roli energetyki jądrowej w transformacji energetycznej  Drugie – konkurs dla przyszłych inżynierów.
15 listopad 2023

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Pauliny Niegowskiej

W dniu 14 listopada 2023r. Pani Paulina Niegowska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Mierzęcicach z rąk Pani Urszuli Bauer Śląskiej Kurator Oświaty otrzymała Medal Komisji Edukacji Nar...