Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 19 maja 2023 r. do dnia 25 maja 2023 r. do godz. 12:00 prowadzone będą konsultacje projektów uchwał.

Logo artykułu - Grafika informująca o możliwości ubiegania się o mikrodotacjęZapraszamy do udziału w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w wysokości do 6 tys. zł mogą ubiegać się młode organizacje zarejestrowane na terenie województwa śląskiego.

Logo artykułu - Zdjęcie przedstawiające kobietę i mężczyznę w starszym wiekuUrząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Zarząd Transportu Metropolitalnego podsumowuje rozwiązania, które przeznaczone są zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ich prezentacji pomogły osoby z niepełnosprawnościami oraz o obniżonej mobilności.

Miniatura przedstawiająca pozujących uczestników wydarzenia„Zabiegany Powiat” to cykliczne wydarzenie sportowe, które tym razem - 6 maja 2023r. miało swój start na terenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Mierzęcicach. Gospodarzami imprezy, która jak zwykle zgromadziła miłośników biegania oraz nordic walking, byli: Starosta Będziński Sebastian Szaleniec oraz Wójt Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski. Trasę biegu i marszu pokonało blisko 300 osób. Co ciekawe, nie brakowało wśród nich także najmłodszych. W wydarzeniu, oprócz gospodarzy Powiatu Będzińskiego oraz Gminy Mierzęcice udział wzięli także: Poseł Rafał Adamczyk, Wicestarosta Dariusz Waluszczyk oraz Anna Pawęzowska i Marian Kozieł Radni Powiatu Będzińskiego.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera W związku z realizacją inwestycji wymiany wodociągu wzdłuż ul. 21 Stycznia, w dniu 09 maja 2023 mogą wystąpić przerwy w dostawach wody dla nieruchomości przy ul. Targowej od skrzyżowania z ul. 21 Stycznia do nr 79, ul. Cichej, ul. Polnej, ul. Górnej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Logo artykułu - zdjęcie pomnika ze złożonymi kwiatamiW tym roku przypadała 232. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Była to druga konstytucja na świecie, a pierwsza w Europie, która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wprowadzała w Rzeczpospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej - zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Zapraszamy mieszkańców Gminy Mierzęcice  do składania dokumentów do uczestnictwa w projekcie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mierzęcice”.

Miniatura - logo artykułuObwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz informujące strony postępowania o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze geodezyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania, że przed wydaniem postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Strzembosza i ul. Dworskiej w Mierzęcicach”, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Logo artykułu - Konkurs "Marka Lokalna"Widząc jak dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy „Stwórzmy razem Markę Lokalną” oraz „Marka Lokalna na BIS" na stałe wprowadziliśmy certyfikowanie produktów i usług znakiem MARKA LOKALNA, chodzi o usługi oraz produkty wysokiej jakości, nierozerwalnie związane ze swoim miejscem pochodzenia.

Miniatura - Okrągłe logo w środku litera Transplantacja to szansa na życie nawet dla półtora tysiąca osób rocznie. Codziennie 15 osób na świecie umiera, czekając na przeszczep.