Miniatura - Logo literowe UTW, Uniwersytet Trzeciego WiekuGminny Ośrodek Kultury informuje, iż zajęcia warsztatowe z fotografii  dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku ” odbywać się będą w każdą środę od godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury.