Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


22 grudzień 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 580/215 k.m. 11 o powierzchni 0,0456 ha i 580/218 k.m. 11 o powierzchni 0,1762 ha, położonych w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle), dla których Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste CZ1Z/00047968/6 i CZ1Z/00047967/9 zostaje odwołany.

Wójt Gminy Mierzęcice na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), informuje,

że został odwołany pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 580/215 k.m. 11 o powierzchni 0,0456 ha i 580/218 k.m. 11 o powierzchni 0,1762 ha, położonych w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle), dla których Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste CZ1Z/00047968/6 i CZ1Z/00047967/9, jaki został wyznaczony na dzień 28 grudnia 2023 r. (czwartek) na godz. 9.00.

Przetarg został odwołany z uwagi na konieczność dokonania analizy prawnej mogącego powstać na skutek rozstrzygnięcia przetargu stanu prawnego polegającego na braku dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości o numerze działki 580/30.

/-/ z up. Wójta Gminy Mierzęcice
mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta