Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje o zakończeniu przeprowadzonych od dnia 24 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2023 r. do godz. 13:00 konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice.

 

 

Konsultacje dotyczyły projektów uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie: - zmiany uchwały Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice, - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice.

W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do przedmiotowych projektów uchwał od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

/-/ z up. Wójta
mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta Gminy Mierzęcice