Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice zawiadamiające strony postępowania, że w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr 316/10, 316/13, 318, 316/16 obręb Sarnów, gmina Psary”, wystąpiono o wydanie uzgodnienia i opinii w zakresie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

 

 

Do pobrania: