Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


30 listopad 2022

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w dniach od 23.11.2022r. do 30.11.2022r. do godz.11.00 przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W wymienionym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski