Miniatura - Herb Gminy Mierzęcice Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 10 listopada 2022 r. do 17 listopada 2022 r. do godz. 15.30 przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mierzęcice.

W wymienionym terminie do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski