Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 10 listopada 2022 r. do 17 listopada 2022 r. do godz. 15.30 przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

W wymienionym terminie do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski