Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 29.09.2022 r. do 20.10.2022 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Źródlanej przeznaczonych do sprzedaży.

 

Plik do pobrania:

 

   Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski