Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 12 listopada do 19 listopada 2021 roku godz. 14.00 przeprowadzane były konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W wymienionym terminie do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski