Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 04.02.2021 r. do 25.02.2021 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w obrębach Najdziszów i Sadowie przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Plik do pobrania:

 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski