Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w dniach od 16 listopada do 23 listopada 2020 r. prowadzone będą konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ww. konsultacje dotyczyć będą projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiącym załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.383.2020 z dnia 9 listopada 2020 r.

Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz jest dostępny do wglądu w Referacie Gospodarki (pok nr 4).

Wypełnione formularze należy składać do dnia 23 listopada 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 22) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularze anonimowe lub niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.


Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 
Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie zmiany uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  3. Formularz zgłaszania uwag i wniosków.