Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95  (od dnia 30.10.2020 r. do 20.11.2020 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś i obrębie Sadowie przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Plik do pobrania:

 

Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
(-) mgr inż. Iwona Kłys
Zastępca Wójta