Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 20 do 27 października 2020r. przeprowadzane były konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice.

 


Prowadzone konsultacje dotyczyły:

  • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice;
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wymienionym terminie do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach żadne uwagi i wnioski do przedmiotowych projektów uchwał.


Zastępca Wójta
/-/ mgr inż. Iwona Kłys