Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w dniach od 20 października 2020 r. do 27 października 2020 r. prowadzone będą konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ww. konsultacje dotyczyć będą projektów uchwał Rady Gminy Mierzęcice w sprawie:

  1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice;
  2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Ponadto informujemy, że konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzach zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiących załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.363.2020 z dnia 12 października 2020 r.

Projekty uchwał zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz są dostępne do wglądu w Referacie Gospodarki (pok nr 4).

Wypełnione formularze należy składać do dnia 27 października 2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 22) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularze anonimowe lub niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Mierzęcice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
  3. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Formularz zgłaszania uwag i wniosków - załącznik nr 1.
  5. Formularz zgłaszania uwag i wniosków - załącznik nr 2.